بشقاب مینا کاری استاد فروتن کد ۵

95,000 تومان
نقاط قوت
  • کاملا هنر دست
  • مینا کاری روی اثر تمام مس
  • اثر حاودانه استاد فروتن