پنکیک کالیستا شماره 40

قیمت اصلی 397,269 تومان بود.قیمت فعلی 195,200 تومان است.
پنکک چرب کالیستا با استفاده از روغن سدر، رطوبت پوست شما را تامین کرده، قرمزی پوست ناشی از حساسیت پوست

پنکیک نوت سری luminoussilk شماره 05

قیمت اصلی 530,200 تومان بود.قیمت فعلی 315,500 تومان است.

پنکیک نوت سری luminoussilk شماره 04

قیمت اصلی 530,200 تومان بود.قیمت فعلی 495,000 تومان است.

پنکیک مای شماره 04

قیمت اصلی 159,864 تومان بود.قیمت فعلی 103,420 تومان است.

پنکیک مای شماره 02

قیمت اصلی 159,800 تومان بود.قیمت فعلی 103,420 تومان است.
برای داشتن آرایشی متفاوت که در افزایش ماندگاری آن سهم داشته باشیم استفاده از پنکیک راهکاری مفید خواهد بود. پنکیکی

پنکیک مای شماره 01

قیمت اصلی 159,800 تومان بود.قیمت فعلی 103,420 تومان است.
  پنکیکی که توسط برند مای تولید شده است اثر مات کنندگی دارد و چربی اضافی پوست را جذب می‌کند.

پنکیک مای شماره 07

قیمت اصلی 159,864 تومان بود.قیمت فعلی 91,600 تومان است.

پنکیک نوت سری luminoussilk شماره 03

قیمت اصلی 530,200 تومان بود.قیمت فعلی 425,000 تومان است.

پنکیک نوت سری luminoussilk شماره 01

قیمت اصلی 264,390 تومان بود.قیمت فعلی 146,000 تومان است.

پنکیک شون سری Precious شماره P03

قیمت اصلی 422,800 تومان بود.قیمت فعلی 294,300 تومان است.

پنکیک شون سری Precious شماره P02

قیمت اصلی 422,900 تومان بود.قیمت فعلی 216,800 تومان است.

پنکیک شون سری Precious شماره P01

قیمت اصلی 408,800 تومان بود.قیمت فعلی 168,300 تومان است.

پنکیک شون سری Precious شماره P06

قیمت اصلی 422,800 تومان بود.قیمت فعلی 215,600 تومان است.

پنکیک شون سری Pecious شماره P05

قیمت اصلی 422,800 تومان بود.قیمت فعلی 254,260 تومان است.

پنکیک شون سری Precious شماره P04

قیمت اصلی 422,800 تومان بود.قیمت فعلی 254,260 تومان است.

پنکیک کالیستا سری Smooth شماره CP06

قیمت اصلی 332,100 تومان بود.قیمت فعلی 185,200 تومان است.