محلول تمیز کننده رادیاتور خودرو دیرگون مدل Dg-15 حجم 354 میلی لیتر بسته 6 عددی

قیمت اصلی 570,000 تومان بود.قیمت فعلی 420,000 تومان است.
قابلیت از بین بردن انواع رسوبات، زنگ‌زدگی و لجن‌های بوجود آمده در سیستم خنک‌کاری خودرو – جلگیری از گرم‌ شدن

محلول تمیز کننده رادیاتور خودرو دیرگون مدل Dg-15 حجم 354 میلی لیتر بسته 5 عددی

قیمت اصلی 475,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.
قابلیت از بین بردن انواع رسوبات، زنگ‌زدگی و لجن‌های بوجود آمده در سیستم خنک‌کاری خودرو – جلگیری از گرم‌ شدن

محلول تمیز کننده رادیاتور خودرو دیرگون مدل Dg-15 حجم 354 میلی لیتر بسته 4 عددی

قیمت اصلی 380,000 تومان بود.قیمت فعلی 280,000 تومان است.
قابلیت از بین بردن انواع رسوبات، زنگ‌زدگی و لجن‌های بوجود آمده در سیستم خنک‌کاری خودرو – جلگیری از گرم‌ شدن

محلول تمیز کننده رادیاتور خودرو دیرگون مدل Dg-15 حجم 354 میلی لیتر بسته 3 عددی

قیمت اصلی 285,000 تومان بود.قیمت فعلی 210,000 تومان است.
قابلیت از بین بردن انواع رسوبات، زنگ‌زدگی و لجن‌های بوجود آمده در سیستم خنک‌کاری خودرو – جلگیری از گرم‌ شدن

محلول شست و شوی رادیاتور خودرو دیرگون مدل Dg-17 حجم 354 میلی لیتر

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.
قابلیت از بین بردن انواع رسوبات، زنگ‌زدگی و لجن‌های بوجود آمده در سیستم خنک‌کاری خودرو – جلگیری از گرم‌ شدن