نمایش 1–16 از 47 نتیجه

هاوارتیا گورخری سایز 10 با گلدان سفالی

~  فصل رشد این گیاه معمولاً اوایل بهار و پاییز است ~ به نور ملایم کاملا غیر مستقیم و فیلتر

اچوریا خورشیدی مدل H سایز 8

آبیاری این گیاه در فصل تابستان دو تا سه مرتبه در هفته وابسته به دمای هوای محل نگهداری آن و

اچوریا خورشیدی مدل HR سایز 8

آبیاری این گیاه در فصل تابستان دو تا سه مرتبه در هفته وابسته به دمای هوای محل نگهداری آن و

ساکولنت اچوریا طلایی سایز 10

آبیاری این گیاه در فصل تابستان دو تا سه مرتبه در هفته وابسته به دمای هوای محل نگهداری آن و

ساکولنت اچوریا نقره ای سایز 6

آبیاری این گیاه در فصل تابستان دو تا سه مرتبه در هفته وابسته به دمای هوای محل نگهداری آن و

ساکولنت اچوریا نقره ای سایز 10

آبیاری این گیاه در فصل تابستان دو تا سه مرتبه در هفته وابسته به دمای هوای محل نگهداری آن و

ساکولنت آلوئه دندانه ببری سایز 12

به خشکی خاک مقاوم است و بهتر است اجازه بدهید بین دو آبیاری خاک کاملاً خشک شود در فصول سرد

ساکولنت سدوم آبی سایز 6

سدومها گیاهان کم توقعی هستند که می‌توانند شرایط خشکی بستر کاشت را تا حدود قابل توجهی تحمل کنند و خاک‌های

ساکولنت غوره ای سایز 6

سدمها گیاهان کم توقعی هستند که می‌توانند شرایط خشکی بستر کاشت را تا حدود قابل توجهی تحمل کنند و خاک‌های

ساکولنت کاتالیدون کاکانکوئه سایز 10

مانند اکثر گیاهان گوشتی، این گیاه نیز بهترین رشد را در شرایط نوری و آفتابی زیاد دارد. این گیاه حتی

گاستریا خوشه ای سایز 10

گاستریا همانند ساکولنت ها به آبیاری منظم در فصل رشد نیاز دارند. به علت مستعد بودن گاستریا به پوسیدگی از

ساکولنت گاستریا پر سایز10

گاستریا همانند ساکولنت ها به آبیاری منظم در فصل رشد نیاز دارند. به علت مستعد بودن گاستریا به پوسیدگی از

ساکولنت لامپرانتوس دلتویده سایز 8

سنسیوها گیاهان کم توقعی هستند که می‌توانند شرایط خشکی بستر کاشت را تا حدود قابل توجهی تحمل کنند و خاک‌های

ساکولنت سمپریوم لب ماتیکی سایز 6

بسته به هوای منزل باید هفته ای ۲ بار آبیاری شوند یعنی بین دو آبیاری باید خاک خشک شود در

ساکولنت کراسولا آتشی سایز 6

برای آبیاری در روزهای گرم به طور روزانه سطح خاک را کنترل کنید.و در صورت خشکی خاک، آن را آبیاری کنی

ساکولنت هاوارتیا برفکی سایز 6

~ فصل رشد این گیاه معمولاً اوایل بهار و پاییز است ~ به نور ملایم کاملا غیر مستقیم و فیلتر