متر لیزری مایلسی مدل D110-20m

460,000 تومان
استفاده از روش های سنتی اندازه گیری طول به ویژه در مقیاس زیاد و یا فواصل بلند علاوه بر اتلاف