میخ کوب جیتول مدل CT64

3,817,340 تومان
امروزه به سبب سرعت و راحتی کار در صنایع چوبی استفاده از میخ کوب به جای چکش رواج بیشتری دارد.

میخ کوب جیتول مدل T50

2,588,340 تومان
  میخ کوب بادی جیت مدل T50 ساخت کره طراحی جدید ارگونومیک جهت کاربری آسان سبک و پرقدرت کاور اگزوز

میخ کوب جیتول مدل 1850A

2,655,340 تومان
امروزه به سبب سرعت و راحتی کار در صنایع چوبی استفاده از میخ کوب به جای چکش رواج بیشتری دارد.