سیم لخت کن استارمکس مدل shw17

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 329,700 تومان است.

انبردست استارمکس مدل SHP-17008C سایز 8 اینچ

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 208,600 تومان است.

انبردست استارمکس مدل SHP-17007C سایز 7 اینچ

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 218,600 تومان است.

گاز انبر استارمکس مدل SHT-120008 سایز 8 اینچ

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 321,000 تومان است.

گاز انبر استارمکس مدل SHT-120007 سایز 7 اینچ

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 259,000 تومان است.

انبر سیم لخت کن استارمکس مدل HT – 082 سایز 7 اینچ

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 329,700 تومان است.

انبر سیم لخت کن استارمکس مدل MMA-SM-1-3.2

قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 329,700 تومان است.

انبر پرچ استارمکس مدل SL-SH140

قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 531,700 تومان است.

گاز انبر استارمکس مدل MMA-SM-250 سایز 250 میلی متر

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 253,300 تومان است.

گاز انبر استارمکس مدل ART-SX-9 سایز 9 اینچ

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,000 تومان است.

گاز انبر استارمکس مدل MMA-SM-230 سایز 230 میلی متر

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,000 تومان است.

گاز انبر استارمکس مدل LT-SH9

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,000 تومان است.

انبر دم باریک استارمکس مدل SHP-17008L سایز 8 اینچ

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 218,600 تومان است.

انبر دم باریک استارمکس مدل HT – 007 سایز 7 اینچ

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 218,600 تومان است.

انبر سیم چین استارمکس مدل SHP-17007S سایز 7 اینچ

قیمت اصلی 460,000 تومان بود.قیمت فعلی 218,600 تومان است.

انبر سیم چین استارمکس مدل MMA-SM

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 238,600 تومان است.